04февр.2019

Поздравление ректора БГУ с праздником Белого месяца

4 февраля 2019 – 5 февраля 2019
а4_сагаалган2

Уважаемые студенты, преподаватели, сотрудники Бурятского государственного университета!

Приближается главный национальный праздник Бурятии, созвучный духу нашего народа, нашей земли, праздник тепла, света и добра - Сагаалган!

Наступление Белого месяца - это точка отсчета Нового года, время расцвета природы, начала новой жизни, обновления. А в Новом году перед нами открыты дополнительные возможности для развития по всем направлениям, в том числе в области образования, в связи с вступлением Бурятии в Дальневосточный федеральный округ.

Сердечно поздравляю всех с Новым годом по лунному календарю!

Пусть праздник Белого месяца принесет в каждую семью мир, процветание, достаток, придаст сил для новых свершений!

Здоровья, благополучия, счастья вам и вашим семьям в наступающем году Желтой Земляной Свиньи!

Сагаан hараар! Сагаалганаар!

С уважением, ректор БГУ, доктор техн.наук, профессор Н.И. Мошкин


Хүндэтэ Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулиин багшанар, оюутад ба ажалшад!

Һайхан ёһо заншал сахиһан, баяраар бадарһан, аятай дулаахан, арадаймнай, нютагаймнай сэдьхэл һанаанда таараһан Буряадай ехэ hайндэр - Сагаалган морилхонь! Шэнэ һарын гарахалаар, наһанаймнай шэнэ шата эхилдэг, байгаали үбэлэй нойрһоо һэридэг, шэнэ ажамидаралай эхин үзэгдэдэг, шэнэ үйлэнүүдтэ зориг түрэдэг гээшэ. Үнгэрэгшэ жэлдэ Буряад Уласай Алас Дурнын федеральна тойрогой мэдэлдэ ороод байхада, бүхы шэглэлнүүдые, тэдэнэй тоодо эрдэм һуралсалай һалбаринуудые, хүгжөөхэ талаар нэмэлтэ арга боломжонууд нээгдэбэ ха юм.

Зүүн зүгэй литээр орохоёо байhан Шэнэ жэлээр үнэн зүрхэнһөө амаршалнаб!

Сагаан һара Танай гэр бүлэдэ амгалан тайбаниие, һалбаран хүгжөөлгэ, олзо оршо асаржа, шэнэ юумэ үйлэдэхэ хэрэгтэ хүсэ шадал оруулаг лэ!

Та бүгэдэниие гарахаяа байһан Шара Шорой Гахай жэлээр амаршалаад, элүүр энхэ, сагаан сэдьхэлтэй, тэгшэ амгалан, аза жаргалтай һуухыетнай хүсэнэб!

Сагаан hараар! Сагаалганаар!

Хүндэлэн үлэгшэ,

Буряадай гүрэнэй ехэ hургуулиин ректор, техническэ эрдэмэй доктор Н.И. Мошкин

Поделиться новостью: