17февр.2015

Сагаан hараар, Сагаалганаар амаршалая!

pg_1450204247.jpg

Буряадай гүрэнэй ехэ hургуулиин хүндэтэ багшанар, оюутад!

Монгол угсаата арадуудай

МYнхэ ехэ hайндэрөөр,

Сагаан hараар! Сагаалганаар!

Сарюун бодолтой багшанараа

Сагаан сэдьхэлhээ амаршалнабди!

МYнхэ танай hургаалhаа

МYшэн ходо сасарhай!

Нангин нэрэтнай бултандаа

Наран боложо мандаhай!

 

Буряад уран  зохеолой кафедра