БГУ посетила делегация университета г.Цицикар (КНР)