Магистрын сургалтын чиглэл, суралцах хэлбэр, нөхцөл

Код

Бэлтгэлийн чиглэл

Боловсролын хөтөлбөр

Сургалтын хэлбэр

Суралтын хугацаа

Элсэлтийн шалгалт (хамгийн доод оноо)

Сургалтын төлбөр

Хөнгөлөлттэй (руб/жил)

Нийт зардал

Хөнгөлөлттэй

Математик ба мэдээлэлзүйн дээд сургууль

01.04.01

Математик

Математик загварчлал ба програм хангамж боловсруулах

өдрөөр

2 жил

Мэргэжлийн шалгалт (65)

144 000

100 800

01.04.02

Хэрэглээний математик, информатик

Математик загварчлал

өдрөөр

2 жил

Мэргэжлийн шалгалт (65)

Физик, техникийн факультет

03.04.02

Физик

Агшаах байдлын физик

өдрөөр

2 жил

Мэргэжлийн шалгалт (65)

163 000

114 100


Биологи, газарзүй, газар эдлэлийн факультет

05.04.02

Газарзүй

Эдийн засгийн ба нийгмийн газарзүй

өдрөөр

2 жил

Мэргэжлийн шалгалт (65)

163 000

114 100

06.04.01

Биологи

Ерөнхий биологи

өдрөөр

2 жил

Мэргэжлийн шалгалт (65)

21.04.02

Газрыг хуваарилан зохиох ба кадастр

Газрын нөөцийг хамгаалах ба ашиглах

өдрөөр-эчнээ

2 жил 4 сар

Мэргэжлийн шалгалт (65)

54 000

-

Химийн факультет

04.04.01

Хими

Органик бус хими

өдрөөр

2 жил

Мэргэжлийн шалгалт (65)

163 000

114 100

05.04.01

Газар судлал

Петрологи, геодинамик, хүдрийн гарвал

өдрөөр

2 жил

Мэргэжлийн шалгалт (65)

05.04.06

Экологи ба байгалийн ашиглалт

Байгалийн ашиглалт ба бүс нутгийн хөгжил

өдрөөр

2 жил

Мэргэжлийн шалгалт (65)


Нийгэм, сэтгэлзүйн факультет

37.04.01

Сэтгэлзүй

Боловсрол ба нийгмийн салбарт практик сэтгэл судлал

өдрөөр-эчнээ

2 жил 4 сар

Мэргэжлийн шалгалт (65)

54 000

-

Хувь хүний ​​сэтгэл зүй

Клиникийн сэтгэл судлал

өдрөөр

2 жил

Мэргэжлийн шалгалт (65)

144 000

100 800

39.04.02

Нийгмийн ажил

Нийгмийн ажил амьдралын янз бүрийн салбарт

өдрөөр

2 жил

Мэргэжлийн шалгалт (65)

144 000

100 800

өдрөөр-эчнээ

2 жил 3 сар

54 000

-

Эдийн засаг, удирдлагын дээд сургууль

38.04.01

Эдийн засаг

Эдийн засагт математик дүн шинжилгээ хийх аргууд

өдрөөр

2 жил

Мэргэжлийн шалгалт (65)

144 000

100 800

эчнээ

2,5 жил

49 000

-

Эдийн засгийн дээд сургуультай сүлжээний хэлбэрийг ашиглан эдийн засгийн дижитал технологи

өдрөөр

2 жил

Мэргэжлийн шалгалт (65)

144 000

100 800

38.04.02

Менежмент

Стратегийн менежмент

өдрөөр

2 жил

Мэргэжлийн шалгалт (65)

144 000

100 800

эчнээ

2,5 жил

Мэргэжлийн шалгалт (65)

49 000

-

38.04.04

Төрийн ба орон нутгийн удирдлага

Бүс нутгийн ба хотын захиргаа

өдрөөр

2 жил

Мэргэжлийн шалгалт (65)

144 000

100 800

эчнээ

2,5 жил

49 000

-

Түүхийн факультет

46.04.01

Түүх

Түүхийн судалгааны онол ба практик

өдрөөр

2 жил

Мэргэжлийн шалгалт (65)

144 000

100 800

47.04.01

Гүн ухаан

Нийгмийн гүн ухаан

Хууль, эрхзүйн факультет

40.04.01

Хууль цаазын ухаан

Хууль цаазын ухаан

өдрөөр

2 жил

Мэргэжлийн шалгалт (65)

144 000

100 800

өдрөөр-эчнээр

2 жил 5 сар

74 000

-

Дорно дахины дээд сургууль

58.04.01

Дорно дахины судалгаа ба Африканистик

Ази, Африкийн орнуудын түүх (хятад хэл)

өдрөөр

2 жил

Мэргэжлийн шалгалт (65)

144 000

100 800

Гадаад бүс судлал

Ази судлал (cолонгос)

өдрөөр

2 жил

Мэргэжлийн шалгалт (65)

144 000

100 800

45.04.01

Хэл бичгийн ухаан

Гадаад хэл бичгийн ухаан (монгол хэл)

өдрөөр

2 жил

Мэргэжлийн шалгалт (65)

144 000

100 800

Хэл бичиг, гадаад хэл, олон нийтийн харилцааны дээд сургууль

45.04.01

Хэл бичгийн ухаан

Хэл бичгийн боловсрол

өдрөөр

2 жил

Мэргэжлийн шалгалт (65)

144 000

100 800

Хэл шинжлэлийн шүүх

өдрөөр

2 жил

Мэргэжлийн шалгалт (65)

Орос хэлийг гадаад хэлний онолоор заах

өдрөөр

2 жил

Мэргэжлийн шалгалт (65)

Хэл бичгийн ухааны хичээл заах

эчнээр

2,5 жил

Мэргэжлийн шалгалт (65)

49 000

-

45.04.02

Хэл шинжлэл

Конференц-орчуулга

өдрөөр

2 жил

Мэргэжлийн шалгалт (65)

144 000

100 800

Гадаад хэл, соёлыг заах онол ба арга зүй

эчнээр

2,5 жил

49 000

-


Багшийн дээд сургууль

44.04.01

Сурган хүмүүжүүлэх боловсрол

Боловсролын менежмент

өдрөөр

2 жил

Мэргэжлийн шалгалт (65)

144 000

100 800

Хэл бичгийн боловсролын орчин үеийн технологи

Дээд болон чиглэлийн сургуульд багшлах

Шинэлэг бага сургууль

44.04.02

Сэтгэл зүй, сурган хүмүүжүүлэх боловсрол

Сургуулийн сэтгэл зүй

өдрөөр

2 жил

Мэргэжлийн шалгалт (65)

144 000

100 800

эчнээр

2 жил 3 сар

49 000

-

Биеийн тамир, спорт, аялал жуулчлалын факультет

49.04.01

Биеийн тамир

Биеийн тамирын онол ба биеийн тамирын технологи

өдрөөр

2 жил

Мэргэжлийн шалгалт (65)

195 000

136 500

эчнээр

2 жил 5 сар

49 000

-